Premiebetaling

Hoe kunt u premie betalen en wat kunt u doen bij een betalingsachterstand?

Hieronder vindt u alles over het betalen van uw premie en wat we doen om betalen zo makkelijk mogelijk voor u te maken.

Als u een nieuwe verzekering afsluit, dan wordt er vaak gekozen voor automatische incasso. Dit is verplicht bij premiebetaling per maand of per kwartaal. Maakt u zelf de premie over? Gebruik dan bankrekeningnummer:

Mooijman Assurantiën Adviseur in Zekerheid
NL31 INGB 0457 0220 43

Vermeld daarbij altijd het betalingskenmerk of het polisnummer.

Wij incasseren de premie altijd op of rond de eerste van de maand. In geval van mutaties kunnen wij ook op of rond de vijftiende van de maand een extra incasso doen.

Bij het afsluiten van een verzekering kan er gekozen worden of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar wilt betalen. Automatische incasso is verplicht bij premiebetaling per maand.

Ja, u kunt uw betaaltermijn wijzigen. Om uw betaaltermijn te wijzigen neemt u contact met ons op.

Voor particuliere verzekeringen: particulier@mooijman-assurantien.nl

Voor zakelijke verzekeringen: zakelijk@mooijman-assurantien.nl

Uw eerste betaling voor de premie kan er anders uitzien dan u had verwacht. U betaalt de premie altijd een maand vooruit. Bij uw eerste betaling wordt de lopende maand, inclusief de volgende maand bij u in rekening gebracht.

Tevens worden er poliskosten in rekening gebracht. Die kosten zijn 9,75 euro bij motorrijtuigen en 5,00 euro als het een andere verzekering betreft.

Wilt u dat we de premie van een ander rekeningnummer incasseren? Geef dit bij voorkeur via e-mail aan ons door.

Voor particuliere verzekeringen: particulier@mooijman-assurantien.nl

Voor zakelijke verzekeringen: zakelijk@mooijman-assurantien.nl

Wijzigt u uw rekeningnummer vlak voordat we de premie bij u gaan incasseren? Dan kan het zijn dat de premie nog eenmalig van het oude rekeningnummer afgeschreven wordt.

Betaalt u nu via een factuur en wilt u dit omzetten naar automatische incasso? Geef dit bij voorkeur via e-mail aan ons door.

Voor particuliere verzekeringen: particulier@mooijman-assurantien.nl

Voor zakelijke verzekeringen: zakelijk@mooijman-assurantien.nl

Geef daarin aan dat u voortaan per automatische incasso wilt betalen. Vermeld in de e-mail uw volledige naam, uw adresgegevens, uw rekeningnummer (IBAN) en het polisnummer van uw verzekering.

Het kan gebeuren dat u niet genoeg saldo op uw rekening heeft staan. Dan lukt het ons niet om de premie te incasseren. U kunt ook een keer vergeten uw premie over te maken. In beide gevallen heeft u dan een betalingsachterstand.

Wilt u uw openstaande premie direct betalen? Gebruik dan bankrekeningnummer:

Mooijman Assurantiën Adviseur in Zekerheid
NL31 INGB 0457 0220 43

Vermeld daarbij altijd het betalingskenmerk of het polisnummer.

Kunt u niet meteen betalen? En heeft u nog geen brief ontvangen van ons incassobureau? Neem dan contact met ons op. Dat kan op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

Heeft u al een brief van ons incassobureau gekregen? Dan loopt het contact over uw betalingsachterstand via hen. Zij helpen u dan verder.

Het kan gebeuren dat u een keer te laat bent met betalen. Het is belangrijk om de premie alsnog zo snel mogelijk aan ons te betalen. Zo voorkomt u dat u (tijdelijk) geen dekking meer heeft. We sturen u altijd een betalingsherinnering op het moment dat u een betalingsachterstand bij ons heeft.

Reageert u niet op onze betalingsherinneringen? Dan loopt u betalingsachterstand op. Uiteindelijk neemt ons incassobureau het van ons over. Wij hanteren daarbij de volgende volgorde:

1. Eerste betalingsherinnering
2. Tweede betalingsherinnering, uw dekking wordt geschorst
3. Laatste betalingsherinnering
4. Incasso via incassobureau

Wij brengen 5,00 euro administratiekosten bij u in rekening als wij uw dekking moeten schorsen. Daarnaast brengen wij ook 5,00 euro bij u in rekening als wij uw betalingsachterstand over moeten geven aan ons incassobureau.

Dan kunt u misschien een betalingsregeling met ons treffen. Samen met u stellen we een betalingsregeling vast. Aan deze regeling moet u zich houden. Als dat niet lukt, vervalt de regeling.

U bent weer verzekerd vanaf de dag nadat we uw achterstallige premie hebben ontvangen. Dit geldt ook voor uw motorrijtuigenverzekering.

Als uw motorrijtuig onverzekerd is, dan bent u strafbaar. Als u de premie niet betaalt, dan stopt de dekking van uw verzekering. In onze correspondentie staat vermeld welke datum voor u van toepassing is.

De dekking van uw verzekering vervalt met terugwerkende kracht. U kunt dus geen claims indienen vanaf het moment dat de premie bij ons binnen had moeten zijn.

Ook registreren we uw gegevens en de reden dat uw verzekering is beëindigd bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Verzekeraars gebruiken deze gegevens bij het beoordelen van nieuwe verzekeringsaanvragen. Dit kan nadelige gevolgen voor u hebben als u een nieuwe verzekering af wilt sluiten.

Neem alstublieft altijd contact met ons op om de opties te bespreken. Samen zoeken we naar de beste oplossing voor uw situatie.